NEFES YAŞAM DEMEK

• DOĞRU NEFES NEDİR?
• DOĞRU NEFES NASIL ALINIR?
• DOĞRU NEFES ALMANIN FAYDALARI NELERDİR?
• DOĞRU NEFESİN HAYATIMIZA SAĞLIK, İŞ, İLİŞKİLER, PARA, KARİYER AÇISINDAN YANSIMALARI NELERDİR?
• DİYAFRAM NEFESİNİN SAĞLIK VE ENERJİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?
• MEDİTASYON